Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

upwelling
mezinárodně užívané označení pro vzestupná proudění v oceánu, která přivádějí chladnější a nutričně bohatší vodu z hlubin k mořskému povrchu a jsou spojena s divergujícím povrchovým prouděním. Oblasti výskytu upwellingu se v blízkosti mořského povrchu vyznačují mj. tím, že v nich probíhá zesílená produkce fytoplanktonu. Upwelling se podílí na termohalinní cirkulací a s ním spojené projevy se mohou významně uplatňovat při formování klimatických podmínek.
angl: upwelling  2017
podpořila:
spolupracují: