Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud Labradorský
studený oceánský proud, který omývá východní pobřeží Kanady a způsobuje zde relativně chladnější léto. U Newfoundlandu se střetává s Golfským proudem, takže zde často dochází ke vzniku mořské mlhy.
angl: Labrador Current; slov: Labradorský prúd; něm: Labradorstrom m  2017
podpořila:
spolupracují: