Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost větru maximální
1. při měření větru v Česku jedna ze tří zjišťovaných veličin, definovaná jako nejvyšší dvousekundová rychlost větru během desetiminutového intervalu. Někdy bývá označována i jako rychlost větru v nárazu.
2. v obecném smyslu nejvyšší (desetiminutová) rychlost větru za určité delší období, např. den, měsíc nebo rok.
angl: gust peak speed, peak wind speed  2021
podpořila:
spolupracují: