Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost větru průměrná
1. při měření větru v Česku jedna ze tří zjišťovaných veličin, definovaná jako desetiminutový vektorový průměr rychlosti větru, tj. velikost průměrného vektoru větru.
2. v klimatologii průměr rychlosti větru za určité dlouhé období, např. měsíc nebo rok.
angl: mean wind velocity  2021
podpořila:
spolupracují: