Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost větru n-minutová
rychlost větru stanovená jako průměrná velikosti vektoru větru za stanovený časový úsek. Podle doporučení WMO se určuje desetiminutová rychlost větru, např. v USA se používá rychlost větru minutová, v letecké meteorologii též dvouminutová.
angl: sustained wind speed  2021
podpořila:
spolupracují: