Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gustnado
[gastnádo] – slabá tromba vyskytující se na gust frontě. Svým tvarem připomíná tornádo, avšak nebývá spojeno se základnou oblaků konvektivní bouře. Gustnádo využívá vertikální vorticitu generovanou horizontálním střihem větru podél gust fronty.
angl: gustnado  2019
podpořila:
spolupracují: