Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vír sněhový
malá a slabá tromba vznikající jen zřídka nad sněhovou pokrývkou, a to v důsledku přízemního horizontálního střihu větru. Podle Mezinárodního atlasu oblaků patří sněhový vír mezi hydrometeory.
angl: snow devil; slov: snehový vír  2020
podpořila:
spolupracují: