Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vír požárový
tromba vznikající v souvislosti s extrémním přehřátím zemského povrchu při požáru nebo při sopečné erupci. Z hlediska svého vzniku je obdobou prachového nebo písečného víru. Požárový vír mohou zviditelňovat plameny, kouř i produkty kondenzace vodní páry.
angl: fire whirl, fire devil; slov: požiarový vír  2020
podpořila:
spolupracují: