Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

částice atmosférická
pevná nebo kapalná částice hmoty přítomná v atmosféře Země. V meteorologii rozlišujeme především oblačné částice, srážkové částice a aerosolové částice tvořící atmosférický aerosol. Pojem částice se dále používá pro subatomární struktury, viz např. korpuskulární záření, popř. i pro molekuly vzduchu. Zcela jiného charakteru je termín vzduchová částice.
angl: atmospheric particle  2024
podpořila:
spolupracují: