Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl záření dopředný
část rozptylu záření směřující méně než 90° od směru původního záření. V případě Rayleighova rozptylu je stejně velký jako zpětný rozptyl záření, v případě Mieova rozptylu na kapalných nebo pevných atmosférických částicích je dopředný rozptyl dominantní.
angl: forward scattering  2024
podpořila:
spolupracují: