Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

polarizace elektromagnetických vln
transformace nepolarizovaného elmag. vlnění ve vlnění polarizované. Polarizace může být kruhová, eliptická nebo lineární. Polarizované vlnění se využívá v radarové meteorologii ke studiu meteorologických cílů, tj. zejména tvaru a skupenství nesférických oblačných a srážkových částic. Viz též depolarizace elektromagnetických vln.
angl: polarization of electromagnetic waves; slov: polarizácia elektromagnetických vĺn; něm: Polarisation von elektromagnetischen Wellen f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: