Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky normální
slov: normálne zrážky  1993-a1
podpořila:
spolupracují: