Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky cyklonální
srážky vypadávající v oblasti cyklony. Jsou to jednak frontální srážky, a ze srážek nefrontálních především srážky vypadávající v teplém sektoru cyklon a v oblastech významného střihu větru s cyklonálním zakřivením izobar či izohyps. Cyklonální srážky mohou být jak trvalé, tak v podobě přeháněk.
angl: cyclonic precipitation slov: cyklonálne zrážky něm: zyklonaler Niederschlag m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: