Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index WBGT
(wet bulb globe temperature) – jeden z indexů sloužících pro vyjádření pocitové teploty, který popisuje tepelnou zátěž organizmu na přímém slunci (započítává tedy efekty záření). Jeho výpočet vychází z teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a globálního slunečního záření. Tepelnou zátěž představují hodnoty přesahující 27 °C (80 °F). Index se používá především v severní Americe, často pro účely armády nebo profesionálních sportovců. Kromě výpočtu ze standardních meteorologických prvků ho lze také přímo určit kombinací měření pomocí běžného (zastíněného) teploměru, vlhkého teploměru a teploměru umístěného v začerněné měděné kouli vystavené na slunci. Odtud anglický název indexu, jehož překlad do češtiny se nepoužívá.
angl: wet bulb globe temperature, WBGT 
podpořila:
spolupracují: