Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

požár přírodní
nežádoucí hoření vegetace, často na rozsáhlé ploše, k jehož vzniku může dojít buď přirozenou cestou, nebo působením člověka. Kromě lesních požárů zahrnuje tento termín i požáry dalších druhů porostu. Základním faktorem prostorového a časového rozdělení přírodních požárů na Zemi je klima, které určuje charakter vegetace a podmiňuje výskyt požárního počasí. K faktorům vzniku a šíření přírodních požárů patří mj. vlhkost půdy.
angl: wildfire  2021
podpořila:
spolupracují: