Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pracoviště předpovědní centrální
ústřední článek předpovědní služby ČHMÚ s působností pro celé území ČR. Mezi jeho hlavní činnosti patří vykonávání meteorologické a hydrologické předpovědní služby, vydávání výstrah na meteorologické a povodňové jevy v rámci Systému integrované výstražné služby (SIVS), zabezpečení Smogového varovného a regulačního systému (SVRS), poskytování operativních informací orgánům státní správy, Hasičskému záchrannému sboru, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, komerčním a dalším odběratelům a uživatelům.
slov: centrálne predpovedné pracovisko; něm: zentraler Vorhersagedienst m  2014
podpořila:
spolupracují: