Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

svítivost
základní fotometrická veličina charakterizující optický vjem světelného toku vysílaného zdrojem světla do prostoru. Jednotkou svítivosti je kandela (cd). Obdobou svítivosti v aktinometrii je zářivost.
angl: luminous intensity; něm: Lichtstärke f  2022
podpořila:
spolupracují: