Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření radioaktivní
v čes. terminologii vžité označení pro ionizující záření vznikající jako produkt radioaktivity, tj. přeměny atomových jader radioaktivních látek. Radioaktivním zářením může být záření korpuskulární (mj. záření alfa a beta) i elektromagnetické (záření gama). Viz též radioaktivita atmosféry.
Z jazykového hlediska je termín chybný, neboť doslova znamená "záření vyvolávající záření". Ve skutečnosti jde o záření vyvolané radioaktivitou.
  2024
podpořila:
spolupracují: