Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření beta
korpuskulární záření tvořené tokem volných elektronů. Spolu s dalšími druhy radioaktivního záření je součástí kosmického záření; vyvolává mj. atmosférickou ionizaci.
angl: beta radiation  2024
podpořila:
spolupracují: