Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anizotropie molekul vzduchu
skutečnost, že předpoklad přesně sférického tvaru molekul uplatňovaný mj. v teorii Rayleighova rozptylu není zcela realistický. Důsledkem jsou odchylky teoretického Rayleighova rozptylu od reálného molekulárního rozptylu, projevující se zejména při polarizaci slunečního záření v atmosféře. Proto např. rozptýlené sluneční záření orientované kolmo ke směru přímých slunečních paprsků není při reálném molekulárním rozptylu zcela polarizováno, jak by odpovídalo Rayleighovu rozptylu. Další odchylkou je to, že rozptýlené paprsky s nulovou polarizací by dle Rayleighova rozptylu měly přicházet přímo od Slunce nebo od antisolárního bodu, zatímco reálně přicházejí od neutrálních bodů.
Jev popsal a vysvětlil r. 1929 francouzský fyzik J. Cabannes.
  2024
podpořila:
spolupracují: