Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozhraní atmosférické
úzká přechodová zóna charakterizovaná zvětšenými gradientypolích meteorologických prvků a hustoty vzduchu. Pro zjednodušení můžeme tuto zónu aproximovat plochou diskontinuity. Atmosférická rozhraní můžeme dělit několika způsoby:
a) podle směru gradientů rozlišujeme šikmá rozhraní a horizontálně orientovaná rozhraní, typická pro případy teplotních inverzí;
b) podle met. prvku s dominantním vlivem na vznik rozhraní rozlišujeme teplotní a vlhkostní rozhraní;
c) podle měřítka rozlišujeme synoptická a mezosynoptická rozhraní.
angl: boundary  2023
podpořila:
spolupracují: