Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složka proudění vzduchu vertikální
angl: vertical wind component  2023
podpořila:
spolupracují: