Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra střední
část atmosféry mezi tropopauzou a homopauzou, tzn. zahrnující stratosféru a mezosféru. Část atmosféry, kde turbulentní promíchávání ještě převažuje nad molekulární difuzí a ionizace nemá významnější dopad. Oblast, kde se výrazně projevují externí faktory jako proměna charakteristik dopadajícího záření Slunce, nebo vulkanické erupce.
angl: middle atmosphere slov: stredná atmosféra něm: mitlere Atmosphäre f fr: moyenne atmosphère f  2015
podpořila:
spolupracují: