Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém uzavřený
systém, mezi nímž a okolím neprobíhá žádná výměna hmoty.
angl: closed system; slov: uzavrený systém; něm: abgeschlossenes Systém n, isoliertes Systém n  2018
podpořila:
spolupracují: