Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cavum
[kavum] – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Jde o označení zvolené pro jev známý jako průletová oblačná díra. Zvláštnost cavum byla doplněna do klasifikace v roce 2017.
 
angl: cavum slov: cavum  2018
podpořila:
spolupracují: