Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cauda
[kauda] – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Jde o označení zvolené pro jev známý jako shelf cloud. Zvláštnost cauda byla doplněna do morfologické klasifikace v roce 2017.
slov: cauda  2018
podpořila:
spolupracují: