Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nadir
směr z místa pozorování kolmý k zemskému povrchu (směrem dolů). V družicové meteorologii se často používá v souvislosti s rozlišovací schopností družicových dat – v tomto směru mají družice vždy nejvyšší rozlišení.
angl: nadir slov: nadir  2014
podpořila:
spolupracují: