Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plyny radiačně aktivní
angl: radiatively active gases; slov: radiačno aktívné plyny; něm: strahlungsaktive Gase n/pl  2015
podpořila:
spolupracují: