Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plyny radiačně aktivní
angl: radiatively active gases slov: radiačno aktívné plyny  2015
podpořila:
spolupracují: