Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pilotáž
Termín souvisí se slovem pilot ve významu „kdo navádí, naviguje“ (z it. piloto „kormidelník“; srov. též slovo pilotní ve smyslu testovací, např. testovací projekt). Pilotáží se totiž zkoumaly zejména podmínky pro vzlet.
slov: pilotovanie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: