Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pilotáž
slov: pilotovanie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: