Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice měřící v mezní vrstvě atmosféry
met. stanice provádějící měření v mezní vrstvě atmosféry. Rozsah měření je dán technikou a zaměřením stanice, např. může být použito vysokého stožáru, met. balonu, upoutané sondy, nepřímých letounových měření apod. Většinou měření této stanice navazuje na měření synoptické stanice nebo stanice se speciálním zaměřením a bývá nejčastěji využíváno ve spojitosti s výzkumem šíření příměsí v ovzduší a provozem zdrojů těchto škodlivin. Viz též měření meteorologické stožárové, stanice meteorologická na letadlech, stanice aerologická.
angl: boundary layer station slov: stanica merajúca v hraničnej vrstve atmosféry něm: Station für Messungen in der atmosphärischen Grenzschicht f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: