Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice měřící v mezní vrstvě atmosféry
meteorologická stanice, jejíž přístroje nebo jejich čidla jsou umístěna v mezní vrstvě atmosféry. Podle použité techniky a zaměření stanice na ní mohou probíhat stožárová meteorologická měření, měření upoutanou sondou, letadlový průzkum počasí apod. Většinou měření této stanice navazuje na měření synoptické stanice nebo speciální stanice a bývá nejčastěji využíváno k výzkumu šíření příměsí v ovzduší od zdrojů těchto škodlivin. Viz též stanice meteorologická přízemnístanice meteorologická letadlová, stanice aerologická.
angl: boundary layer station; slov: stanica merajúca v hraničnej vrstve atmosféry; něm: Station für Messungen in der atmosphärischen Grenzschicht f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: