Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podmínky rozptylové
schopnost atmosféry rozptylovat látky vypouštěné ze zdrojů znečišťování ovzduší. V předpovědní praxi ČHMÚ jsou charakterizovány ventilačním indexem. Viz též rozptyl příměsí v ovzduší.
angl: dispersion conditions; slov: disperzné podmienky  2015
podpořila:
spolupracují: