Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Metop
označení polárních meteorologických družic provozovaných organizací EUMETSAT. V letech 2006 až 2018 byla postupně vypuštěna trojice těchto družic první generace, vybavených mj. radiometrem AVHRR.
Termín je akronym pro Meteorological Operational Satellite „meteorologická provozní družice“.
angl: Metop; slov: Metop; něm: MetOp  2014
podpořila:
spolupracují: