Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Metop
meteorologická polární družice provozovaná evropskou organizací EUMETSAT.
angl: Metop slov: Metop něm: MetOp  2014
podpořila:
spolupracují: