Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Metop
meteorologická polární družice provozovaná evropskou organizací EUMETSAT.
angl: Metop; slov: Metop; něm: MetOp  2014
podpořila:
spolupracují: