Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr družicový pasivní
radiometr na meteorologické družici, který pro pořizování informací využívá přirozené záření – odražené sluneční záření nebo tepelné záření vyzařované zemským povrchem, oblačností či plynnými složkami atmosféry.
angl: satellite passive radiometer; slov: pasívny družicový rádiometer; něm: satellitengetragenes passives Radiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: