Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr družicový pasivní
obecné označení pro družicové radiometry, které pro pořizování informací využívají přirozené záření – odražené sluneční záření nebo tepelné záření vyzařované zemí, oblačností či plynnými složkami atmosféry.
angl: satellite passive radiometer; slov: pasívny družicový rádiometer; něm: satellitengetragenes passives Radiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: