Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra modelová
zjednodušující teoretický model podmínek v atmosféře. Mezi modelové atmosféry patří např. různé druhy polytropní atmosféry, dále autobarotropní atmosféra, Rayleighova atmosféra a v širším smyslu i barotropní atmosféra nebo standardní atmosféra.
angl.:  2020
podpořila:
spolupracují: