Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vyzařování efektivní
slov: efektívne vyžarovanie něm: effektive Ausstrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: