Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak statický
tlak vyvolaný tíhou nepohybujícího se plynu v poli zemské tíže, popř. dalšími vnějšími silami působícími na tento plyn. Působí vždy kolmo na stěny libovolného tělesa vnořeného do daného plynu. V meteorologii lze za statický tlak pokládat tlak vzduchu změřený správně umístěným tlakoměrem. Viz též tlak celkový, tlak dynamický.
angl: static pressure slov: statický tlak něm: statischer Druck m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: