Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram Väisäläův
druh termodynamického diagramu se souřadnicovými osami teploty T a tlaku vzduchu ln p. Suchéa nasycené adiabaty jsou navzájem opačně mírně zakřivené čáry. Diagram obsahuje pomocné stupnice k vyhodnocování aerol. měření. Není energetickým diagramem a v mnohém se podobá diagramu Stüveho. Vypracoval jej finský meteorolog V. Väisälä. D. V. se používal především ve Finsku, u nás přechodně v 50. letech v souvislosti se zavedením finské radiosondy typu Väisälä.
angl: Väisälä diagram; něm: Väisälä-Diagramm n  0000
podpořila:
spolupracují: