Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pseudoadiabata
křivka na termodynamickém diagramu, která vyjadřuje vztah mezi dvěma stavovými proměnnými, zpravidla mezi teplotou a tlakem, při pseudoadiabatickém ději. Je zároveň křivkou konstantní adiabatické ekvivalentní potenciální teploty.
angl: pseudoadiabatic line slov: pseudoadiabata něm: Pseudoadiabate f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: