Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

voda oblačná
1. obecné označení veškeré kapalné vody v oblaku, přičemž někteří autoři zahrnují pod tento pojem vodu ve všech fázích obsaženou v oblaku;
2. při parametrizaci mikrofyziky v modelech numerické předpovědi počasí se užívá kategorie oblačné vody, která zahrnuje kapky malých rozměrů, unášené prouděním v oblaku, jejichž pádovou rychlost lze zanedbat. Viz též autokonverze.
angl: cloud water; slov: oblačná voda; něm: Wolkenwasser n  2014
podpořila:
spolupracují: