Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak parciální
syn. tlak dílčí – tlak vyvolaný jednou ze složek směsi plynů. Podle Daltonova zákona se plyny ve směsi chovají tak, jako kdyby každý existoval samostatně a celkový tlak směsi je součtem parciálních tlaků jednotlivých plynů. V meteorologii se nejčastěji uvádí parciální tlak vodní páry nebo ozonu.
angl: partial pressure slov: parciálny tlak  1993-a2
podpořila:
spolupracují: