Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bow echo
syn. obloukové echo – část linie konvektivní bouře, která je ve střední části prohnutá dopředu do tvaru oblouku či luku. Prohnutí linie vzniká urychlením postupu této části díky týlovému vtoku nebo díky downburstům, které byly vyprodukovány na čele bouře. V přední části bow echa se často vyskytují silné nárazy větru, případně tornáda. Viz též derecho, squall line.
angl: bow echo; slov: bow echo; něm: bow echo n, Bogenecho n; fr: grain en arc m  2014
podpořila:
spolupracují: