Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přísušek
kratší období agronomického sucha, které se projevuje menšími škodami na vegetaci. Termínu se používá zejména v lesnictví.
slov: prísušok  1993-a1
podpořila:
spolupracují: