Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice speciální
meteorologická stanice se speciálním zaměřením, sloužící k provádění měření, která nejsou v náplni odb. činností ostatních stanic, např. pozorováním sfériků, měřením atmosférické elektřiny, přímého a rozptýleného slunečního záření, ozonu v atmosféře nebo znečištění ovzduší a srážek. Rozsah měření prováděných těmito stanicemi je určen vnitrostátními předpisy.
angl: special station slov: špeciálna stanica něm: Wetterstation mit speziellen Aufgaben f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: