Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška stanice nadmořská
nadm. výška pozemku meteorologické stanice v místě, kde je umístěn srážkoměr; pokud stanice nemá srážkoměr, je to nadm. výška pozemku stanice v místě, kde je umístěn staniční teploměr; nemá-li stanice ani srážkoměr, ani teploměr, nadm. výška stanice je definována jako prům. nadm. výška terénu okolí stanice.
angl: height of station above mean sea level slov: nadmorská výška stanice něm: Stationshöhe über dem (mittleren) Meeresspiegel f  2014
podpořila:
spolupracují: