Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Sentinel
družicové meteorologii označení pro evropské meteorologické družice, resp. přístroje zaměřené na monitorování atmosféry a oceánů pro jiné primární účely než předpověď počasí. Družice Sentinel jsou iniciovány Evropskou komisí a ESA pro operativní podporu programu Copernicus. Zahrnují, resp. budou zahrnovat celou škálu různě zaměřených družic a přístrojů. Na přípravě některých z družic, resp. přístrojů Sentinel se podílí i organizace EUMETSAT.
angl: Sentinel slov: Sentinel něm: Sentinel m  2014
podpořila:
spolupracují: