Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor geometrický
viz obzor.
angl: celestial horizon, geometric horizon slov: geometrický obzor něm: geometrischer Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: