Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor geometrický
syn. obzor ideální – obzor, v němž se obloha zdánlivě setkává s geopotenciální hladinou, na níž leží místo pozorování; v nulové nadmořské výšce můžeme tuto hladinu ztotožnit s klidnou mořskou hladinou. Vlivy šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře přitom nejsou uvažovány. Geometrický obzor má přibližně tvar kružnice, jejíž poloměr se zvětšuje s vyvýšením očí pozorovatele oproti okolí.
angl: celestial horizon, geometric horizon slov: geometrický obzor něm: geometrischer Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: