Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor místní
syn. obzor lokální – obzor modifikovaný okolní orografií i dalšími, bližšími překážkami (budovami, stromy apod.).
angl: local horizon slov: miestny obzor něm: lokaler Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: