Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor místní
syn. obzor skutečný, horizont místní, horizont skutečný – skutečná dolní hranice pozorovatelné nebeské sféry vytvářená reliéfem zemského povrchu, popř. na něm se nalézajícími objekty.
angl: true horizon  2016
podpořila:
spolupracují: