Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor místní
viz obzor.
angl: local horizon slov: miestny obzor něm: lokaler Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: