Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiace
syn. záření.
angl: radiation slov: radiácia něm: Strahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: