Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přístroj meteorologický manuální
meteorologický přístroj, který k odečtu naměřených hodnot vyžaduje lidskou obsluhu, takže umožňuje meteorologická měření pouze ve vybraných termínech pozorování. V rámci procesu automatizace přebírají funkci manuálních přístrojů automatické meteorologické přístroje.
  2023
podpořila:
spolupracují: