Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

viskozita molekulární
syn. vazkost molekulární – viz tření v atmosféře.
slov: molekulárna viskozita; něm: molekulare Viskosität f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: