Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

viskozita molekulární
syn. vazkost molekulární – viz tření v atmosféře.
slov: molekulárna viskozita něm: molekulare Viskosität f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: